سال 1438 قمری

 ((والذين هاجروا في سبيل‌الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و ان‌الله لهو خير الرازقين))

 

( و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزيده و در اين راه کشته شده يا مرگ‌شان فرا مي‌رسد. البته خدا رزق و روزي نيکويي نصيب‌شان مي‌گرداند، که همانا خداوند بهترين روزي ‌دهندگان است.)

سوره حج، آيه 58

 

فرازی از وصیت نامه شهید مصطفی حلاج زواره
مپندارید آنهایی که درراه خداکشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند ونزد خداروزی می خورند. درودبرحسین بن علی یکه تاز میدان جهادوشهادت واسوه شهادت وشجاعت. اول از هرچیز بایدبگویم قدرروحانیون رابدانیدوازآنان پشتیبانی کنید وبدانیدتنهاچیزی که شما رابه پیروزی رساند حفظ وحدت بوده وهست پس دست ازتفرقه وجدایی برداریدوبدانید خداوند در هرلحظه شماراآزمایش می کند. امت گرامی به فرموده امام خمینی(ره) عزیز گوش فرادهید که پیروزی شمادر اطاعت ازفرموده های این مرد کبیر است وبه مجالس عمومی مخصوصا دعاوقران توجه زیاد بکنید. ازهم شاگردیان عزیزم می خواهم در سنگرمدرسه باشیاطین و عمالشان مبارزه کنند.